Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Projekty zrealizowane ze wsparciem środków krajowych w 2018 roku

Lp. Nazwa projektu/zadania Data podpisania umowy Opis Instytucja dofinansowująca
1 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmny Mińsk Mazowiecki" 2018 W ramach zadania wykonano prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole - część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia (I etap) 2018 W ramach zadania wykonano: kanały sanitarne z rur PVC Dn 200 - mb 947,80, podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC mb 112,50, przeciski pod drogą powiatową w rurach ochronnych mb 27,6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka 2018 W ramach zadania wykonano: kanalizacja sanitarna grawtacyjna Dn 200 PVC 603 mb, rurociąg tłoczny Dn 63 mb 333,10, przyłącza Dn 160 PVC 75 mb, przepompownia ścieków kpl. 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I) 2018 W ramach zadania wykonano: kanały sanitarne z rur PVC DN 200 mb. 980,50, podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC Dn 160 mb 51, kanały ciśnieniowe Dn 63 mb 276,50, kanały ciśnieniowe Dn. 50 mb 27,50, przydomowe przepompownie kpl. 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
5 Docieplenie budynku OSP Zamienie 2018 W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz fundamentów. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6 Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie SP Stara Niedziałka 2018 W ramach zadania powstało mini miasteczko ruchu drogowego ze skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych, oznakowaniem, które ułatwi dzieciom zdanie karty rowerowej oraz zapewni ciekawą i niepowtarzalną formę nauki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
7 Lokalny Animator Sportu 2018 W ramach projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje wynagrodzenie dla tzw. Animatora sportu, który w okresie od marca do października organizuje bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na terenie boisk typu "orlik" w miejscowościach Huta Mińska i Stara Niedziałka Ministerstwo Sportu i Turystyki

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...