Menu

Nawigacja

Treść Strony

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2014 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy w wyniósł 39,04%. Wymagany poziom został osiągnięty.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł 100%. Wymagany poziom został osiągnięty.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wyniósł 41,7%. Wymagany poziom został osiągnięty.


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy w wyniósł odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.

19,62 %

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

14,74 %

EKO-SAM Bis Sp. z o.o.

100 %

Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun

100 %

Koma Marcin Pechcin

7,04 %

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński

22,39 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.

100 %

EKO-SAM Bis Sp. z o.o.

100 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wyniósł odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.

 35,10 %

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

14,74 %

Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun

0,57 %

Koma Marcin Pechcin

0,34 %

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński

0,60 %

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...