Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zastępca Wójta Gminy Radosław Legat

Kierownik Referatu Inwestycyjnego 
Kontakt:
Tel: +48 25 756 25 00 (Sekretariat)
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
W godzinach pracy urzędu w granicach dyspozycyjności czasowej
Kompetencje Zastępcy Wójta


Sekretarz Gminy Jolanta Damasiewicz

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Kontakt:
Tel: +48 25 756 25 07
e-mail: sekretarz@minskmazowiecki.pl
Przyjęcia interesantów:

W godzinach pracy urzędu gminy w granicach dyspozycyjności czasowej


Skarbnik Gminy Ewa Kalata

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
Kontakt:
Tel: +48 25 756 25 01
e-mail: skarbnik@minskmazowiecki.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Albert Woźnica

Kontakt:
Tel: +48 25 756 25 38
e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...