Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Adres: ul. Przemysłowa 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 668 022 018

Godziny otwarcia:

 • wtorek w godzinach 12:00 - 19:00;
 • środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00 - 16:00;
 • sobota w godzinach 8:00 - 16:00.

Właściciele nieruchomości, zamieszkujący na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w ramach opłaty za odpady komunalne, wynikające ze złożonych deklaracji, mogą nieodpłatnie oddawać niżej wymienione rodzaje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzonego przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

PSZOK przyjmuje odpowiednio posegregowane odpady, takie jak:
Odpady muszą pochodzić z gospodarstwa domowego

 • Papier;
 • Szkło;
 • Metale i tworzywa sztuczne;
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 • Odpady zielone ogrodowe: owoce opadłe z drzew i krzewów, części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, pocięte do długości 1 metr gałęzie drzew i krzewów; z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), biodegradowalnych odpadów kuchennych, pozostałości po spaleniu;
 • Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia;
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • Zużyte akumulatory, baterie;
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Zużyte opony (pojazdów osobowych, motocykli, rowerów);
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

nie są przyjmowane:

 • materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy, rozbudowy budynku. W przypadku posiadania takich odpadów należy zwrócić się do uprawnionej firmy wywozowej celem zgłoszenia indywidualnego płatnego odbioru.
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym z rolniczej).

Odpady przyjmowane są po okazaniu dowodu osobistego lub prawa jazdy bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz potwierdzeniu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa google dojazdu do PSZOK

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...