Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy

 

hMGvg3YyzRcdssq64AAAAASUVORK5CYII=

W dniu 20 lipca 2020 roku Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”. Dotacja w kwocie 193 725,00 zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.Obecnie Gmina ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy realizacji przedmiotowej usługi.

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ciepła z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego tj. wypełnieniu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez reprezentanta Wykonawcy podczas oględzin na posesjach mieszkańców. Powyższe działania pozwolą na oszacowanie obciążenia środowiska poprzez zanieczyszczenia z tzw. niskiej emisji oraz umożliwią określenie liczby mieszkańców, do których będzie można adresować wsparcie w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne.

 

  • autor: Joanna Gałązka, data: 2020-09-16

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...