Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
zmiana dotycząca wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem na przypisany do każdego odbiorcy indywidualny numer konta bankowego.

System gospodarki odpadami od dnia 4 kwietnia 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 kwietnia 2018 roku usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki świadczy wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie. W przypadku pytań czy wątpliwości w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi mogą się Państwo kontaktować numer tel. 573 187 779.

Kontakt w Urzędzie Gminy:
Gmina, jak również firma odbierająca odpady prowadzi ciągły monitoring nad poprawnością funkcjonowania systemu, jak również poprawnością zbierania odpadów komunalnych.

 • w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 25 756 25 44
 • w sprawach dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 25 756 25 21
 • w sprawach gospodarowania odpadami tel. 25 756 25 30.
 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...