Menu

Nawigacja

Treść Strony

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2020 roku

Gmina:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy w wyniósł 62,85%. Wymagany poziom został osiągnięty.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł 99,55%. Wymagany poziom został osiągnięty.

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wyniósł 6,77%. Wymagany poziom został osiągnięty.

Podmioty:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy w wyniósł odpowiednio:

  • Remondis Otwock Sp. z o.o. - 50,63%
  • EKO-SAM Bis Sp. z o.o. - 58,01%
  • Koma Marcin Pechcin - 57,28%
  • MPK Pure Home Sp. z o. o. - 40,63%
  • PreZero Service Centrum Sp. z o.o. - 62,89%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł odpowiednio:

  • Remondis Otwock Sp. z o.o. - 100,00%
  • PPHU Lekaro Jolanta Zagórska - 100,00%
  • Koma Marcin Pechcin - 100,00%
  • Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek - 80,50%

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wyniósł odpowiednio: nie dotyczy

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...