Menu

Nawigacja

Treść Strony

Budowa zjazdu z dróg publicznych

Opis usługi:
Uzyskanie decyzji na zjazd z dróg publicznych

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek - dostępny w wersji PDF w załącznikach
  2. Mapę w skali 1:500  lub 1: 1000
  3. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  4. Lokalizację zjazdu
  5. Opłatę skarbową jeśli jest wymagana

Sprawę prowadzi
Referat inwestycyjny

Kontakt
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój 10
tel. +48 25 756 25 40
e-mail: ochronaprzyrody@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowań Administracyjnych sprawa zostanie załatwiona w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy (w przypadku potrzeby uzupełnienia  braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

Odbiór decyzji
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki (należy zadeklarować we wniosku).

Podstawa prawna
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art. 99 ust. 1, 3

Załączniki:

  • Wniosek na zjazd z drogi gminnej - Plik w wersji PDF (PDF)
  • Wniosek o wydanie informacja o dostępie nieruchomości do drogi gminnej - Plik PDF (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...