Nawigacja

Treść Strony

Marszałek Józef Piłsudski – honorowy obywatel gminy Mińsk Mazowieckim

Józef Piłsudski (1867-1935) jest tą postacią, która wywarła istotny wpływ na najnowszą historię Polski. Bez niego nie można sobie wyobrazić przebiegu całego splotu wydarzeń, które spowodowały powrót państwa polskiego na mapę Europy po 123 latach niewoli. Znany jest jako polityk, mąż stanu, Naczelnik Państwa, naczelny wódz i Marszałek Polski. Już za życia powstawała jego legenda. Był bowiem uwielbiany nie tylko przez znaczną część legionistów i żołnierzy, ale też społeczeństwo, chociaż miał też swoich oponentów i przeciwników politycznych. Jest on zaliczany do współtwórców Drugiej Rzeczypospolitej, obok takich postaci jak: Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty czy generałów Józefa Hallera i Kazimierza Sosnkowskiego. Jako Naczelny Wódz przyczynił się do zwycięstwa w wojnie z Rosją bolszewicką. Zasługi te docenili współcześni, m.in. organy samorządu terytorialnego poprzez nadanie mu tytułów honorowych. Miasta i gminy wiejskie jego imieniem nadawały nazwy placom i ulicom, różnym instytucjom i zakładom pracy, w tym placówkom szkolnym, ale także przyznawały mu godność honorowego obywatela.

Taki tytuł przyznało Marszałkowi w 1928 r. miasto Mińsk Mazowieckim, o czym już wielokrotnie pisano. Natomiast nieznany jest fakt, nawet regionalistom, iż tytuł ten został przyznany także przez gminę wiejską Mińsk (dzisiaj znaną jako Mińsk Mazowiecki). Czas najwyższy, aby te zapomniane wydarzenie, z którego powinni być dumni mieszkańcy naszej gminy, ponownie przypomnieć w tym również na łamach listopadowego numeru „Głosu Ziemi Mińskiej”. Niech zatem przemówią dokumenty archiwalne, tj. akta gminy Mińsk Mazowieckie zgromadzone w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Otwocku o sygnaturze 50. We wspomnianym źródle, w protokole obrad Rady Gminnej w dniu 27 listopada 1928 r. odnotowano następującą informację:

„W związku z uroczystością obchodu uroczystości 10-ciolecia wskrzeszenia państwa polskiego Rada Gminna postanowiła wyrazić hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ignacemu Mościckiemu i Marszałkowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Nadto uchwalono prosić Pana Marszałka o łaskawe przyjęcie obywatelstwa honorowego naszej gminy” .

Dalszy los tej uchwały znajdujemy w innym miejscu wspomnianej księgi. Po półrocznym okresie, czytamy w niej, iż Marszałek, za pośrednictwem reskryptu wojewody warszawski z dnia 29 marca 1929 r. skierowanego m.in. do wiadomości Rady Gminnej gminy Mińsk i miejscowej ludności, wyraził podziękowanie tym gminom, które nadały Mu tytuł obywatelstwa honorowego i oświadczył o przyjęciu tej godności.

Tak więc Marszałek Józef Piłsudski jest nie tylko pierwszym obywatelem honorowym miasta Mińska Mazowieckiego, ale także gminy Mińsk. W historii naszej gminy jest to jedyny, znany taki tytuł przyznany w okresie międzywojennym. To piękny przykład budowania tożsamości patriotycznej i obywatelskiej przez wójta i gminnych radnych, i o tym fakcie warto wspominać w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i nie tak dawno uroczyście obchodzonej na polach Janowa 100 rocznice Bitwy Warszawskiej.

Ten doniosły fakt miał miejsce w listopadzie 1928 r., gdy wójtem gminy był Andrzej Wocial z Karoliny, jego zastępca Piotr Rokicki z Karoliny, sekretarzem gminy Adolf Terpiłowski, a radnymi gminy II kadencji były wtedy osoby wymienionej poniżej:

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Rok ur.

Miejsce zamieszkania

Uwagi

1

Ludwiński Stanisław

1869

Florencja folw.

 

2

Paska Piotr

1869

Stojadła

 

3

Kopczyński Andrzej

1873

Walerianów

Przed 1927 wójt gminy

4

Kubicki Andrzej

1879

Gliniak

 

5

Nalazek Franciszek

1867

Gliniak

 

6

Płochocki Stanisław

1893

Karolina

 

7

Rońda Aleksander

1892

Walerianów

 

8

Kamiński Feliks

1887

Osiny folw.

W 1938 r. został wybrany posłem na Sejm V kadencji

9

Gąsecki Michał

1891

Dłużka

 

10

Dziugieł Michał

1874

Niedziałka

 

11

Paździoch Stanisław

1889

Kędzierak

Objął stanowisko radnego 24 marca 1928 r. po ustąpieniu Tomasza Łubieńskiego z folw. Mińsk

12

Makowski Stanisław

1889

Choszczówka

Objął stanowisko radnego 30 czerwca 1928 r. po ustąpieniu Stanisława Tarczyńskiego z Karoliny

 

Marszałek Józef Piłsudski jest nie tylko patronem Szkoły Podstawowej w Zamieniu, ale też jest honorowym obywatelem gminy Mińsk Mazowiecki – o czym powinniśmy pamiętać nie tylko przy okazji ważnych rocznic historycznych.