Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica

Nawigacja

Treść Strony

Zezwolenie usunięcia drzew i krzewów

Opis usługi
uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów przez osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie nieruchomość, z których będą usuwane drzewa.

Wymagane dokumenty

 1. pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
 2. zgoda właściciela (w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości),
 3. szkic inwentaryzacyjny określający położenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia,

Sprawę prowadzi
Referat inwestycyjny

Kontakt
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój 10
tel. +48 25 756 25 40
e-mail: 
ochronaprzyrody@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy
Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 130 cm,

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin wydawana jest decyzja.

Podstawa prawna
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 4 kwietnia 2004 r.

Załączniki:

 • Wniosek na usunięcie drzew i krzewów - Plik w wersji PDF (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...