Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Umowa: nr 12/MI/2023

o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2023

Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior +"

Celem projektu jest stworzenie warunków dla zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców gminy w wieku pow. 60 r.ż. poprzez organizację miejsca spotkań - "Klubu Senior +", który będzie stanowił dla nich wsparcie oraz zapewni możliwość korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej propozycje na rzecz aktywności ruchowej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz z elementami edukacji. Stworzenie "Klubu Senior+" pozowli na zapewnienie dostepu do infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, jak również zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia procesu wykluczenia seniorów z życia społecznego i kulturalnego oraz zintensyfikowania tworzenia warunków do aktywnego starzenia się.

Przyznana kwota dofinansowania: 193 400,00 zł

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...