Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Punkty wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców gminy

Gminy Mińsk Mazowiecki przygotowała punkty wydawania tabletek jodku potasu.

Aktualnie nie ma podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu. Są to działania prewencyjne. Wydawanie mieszkańcom tabletek jodku potasu nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -  sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia radiacyjnego.

Według Państwowej Agencji Atomistyki aktualnie w kraju nie ma zagrożenia radiologicznego dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Agencja stale monitoruje sytuację radiacyjną w kraju – wskazania przyrządów pomiarowych są w normie. Bieżące wyniki stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych udostępniamy na stronie: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/. 

Warto jednak zapoznać się z lokalizacją punktów wydawanie tabletek jodku potasu ma terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Należy się tam udać dopiero wtedy, gdy zostanie ogłoszona akcja wydawania tabletek jodku potasu na terenie kraju.

  • Wykaz punktów wydawania tabletek jodu potasu (PDF)
  • Ulotka informacyjna (JPG)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...