Menu

Nawigacja

Treść Strony

Projekty zrealizowane ze wsparciem środków krajowych w 2019 roku

Lp. Nazwa projektu/zadania Data podpisania umowy Opis Instytucja dofinansowująca
1 Lokalny Animator Sportu 2019 W ramach projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje wynagrodzenie dla tzw. Animatora sportu, który w okresie od marca do października organizuje bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na terenie boisk typu "orlik" w miejscowościach Huta Mińska i Stara Niedziałka Ministerstwo Sportu i Turystyki
2 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmny Mińsk Mazowiecki" 2019 W ramach zadania wykonano prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3 Utworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej do nauk języka angielskiego i rosyjskiego" 2019 W ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki języków obcych oraz meble. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4 "Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem" 2019  W ramach zadania wykonano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej, zakupiono i zamontowano dwie bramki oraz wykonano utwardzenie terenu 33,5 m z kostki brukowej. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
5 Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla sołectwa: Karolina, Budy Barcząckie, Brzóze, Maliszew, Janów 2019 W ramach zadania dla ww. sołectw zakupiono dmuchane zjeżdżalnie, które będą wykorzystywane bezpłatnie na piknikach rodzinnych oraz wszelkiego rodzaju lokalnych imprezach. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...