Nawigacja

Treść Strony

Referat Organizacyjny

Zakres spraw

Numer Pokoju

Bezpośredni numer telefonu

Numer wewnętrzny

Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu Organizacyjnego

107
(I piętro)

+48 25 756 25 07

507

Kadry i sprawy organizacyjne

106
(I piętro)

+48 25 756 25 06

506

Biuro Rady Gminy

104
(I piętro)

+48 25 756 25 04

504

Obsługa kancelaryjna urzędu/Sekretariat

102
(I piętro)

+48 25 756 25 00
fax: 25 756 25 50

500

Sprawy przeciwpożarowe, obronne i zarządzania kryzysowego

25
(Parter)

+48 25 756 25 25

525

Dowody osobiste

Informujemy, że w sprawach związanych z dowodami osobistymi obowiązuje umawianie daty i godziny wizyty klientów z odpowiednim pracownikiem urzędu gminy.

17
(Parter)

+48 25 756 25 37

537

Ewidencja Ludności / meldunki / spis Wyborców / Ewidencja działalności gospodarczej / Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

17
(Parter)

+48 25 756 25 17

517

Obsługa informatyczna urzędu

9
(Parter)

+48 25 756 25 09

509

Kultura, sport, turystyka, zdrowie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, archiwum

100
(I Piętro)

+48 25 756 25 73

 573

Oświata

100
(I Piętro)

+48 25 756 25 70

570

Promocja

108
(I Piętro)

+48 25 756 25 58

558

Referat Inwestycyjny

Zakres spraw

Numer Pokoju

Bezpośredni numer telefonu

Numer wewnętrzny

Zastępca Wójta Gminy/Kierownik Referatu Inwestycyjnego

100
(I piętro)

+48 25 756 25 00
(Sekretariat)

500

Gospodarka odpadami i usuwanie wyrobów zawierających azbest
- nie dotyczy opłat za odpady, deklaracji za gospodarowanie odpadami,  zgłaszania stanu licznika za wodę i kanalizację

10
(Parter)

+48 25 756 25 30

530

Ochrona zwierząt i przyrody, usuwanie drzew/krzewów, gospodarka mieszkaniowa

13
(Parter)

+48 25 756 25 43

543

Budowa, utrzymanie i modernizacja dróg gminnych

10
(Parter)

+48 25 756 25 10

510

Ochrona środowiska i gospodarka wodna
- nie dotyczy zgłaszania stanu licznika za wodę i kanalizację

11
(Parter)

+48 25 756 25 31

531

Sprawy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium, decyzje celu publicznego oraz o warunkach zabudowy

11
(Parter)

+48 25 756 25 11

511

Nieruchomości gminne, rolnictwo

13
(Parter)

+48 25 756 25 13

513

podział nieruchomości, rozgraniczenia, scalenia

13
(Parter)

+48 25 756 25 33

533

Zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie funduszy

108 
(I Piętro)

+48 25 756 25 08

508

Inwestycje gminne

23
(Parter)

+48 25 756 25 23

523

Referat Budżetu i Finansów

Zakres spraw

Numer Pokoju

Bezpośredni numer telefonu

Numer wewnętrzny

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

101
(I piętro)

+48 25 756 25 01

501

Zastępca Skarbnika Gminy/ księgowość budżetowa

101
(I piętro)

+48 25 756 25 01

501

Księgowość budżetowa

103
(I piętro)

+48 25 756 25 53

+48 25 756 25 63

553
563

Księgowość budżetowa (Płace)

106
(I piętro)

+48 25 756 25 46

546

Podatek od środków transportowych i ewidencja,wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji z tytułu płatności podatków i opłat.

14
(Parter)

+48 25 756 25 14

514

Ewidencja, wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji z tytułu płatności podatków i opłat.

14
(Parter)

+48 25 756 25 34

534

Egzekucja zobowiązań podatkowych

14
(Parter)

+48 25 756 25 44

544

Wymiar podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego.

16
(Parter)

+48 25 756 25 16

516

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Deklaracja

14
(Parter)

+48 25 756 25 44

544

Kasjer

19 Kasa
(Parter)

+48 25 756 25 19

519

Samodzielne Stanowiska

Zakres spraw

Numer Pokoju

Bezpośredni numer telefonu

Numer wewnętrzny

Inspektor Danych Osobowych

108
(I piętro)

+48 25 756 25 38

538

Radca Prawny

104
(I piętro)

+48 25 756 25 54

554

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...