Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

O zaświadczenie z Rejestru Mieszkańców może wystąpić wyłącznie osoba, której dane zostaną ujawnione w treści zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

  • Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej pobiera się opłatę w wysokości 17 zł – za wydanie zaświadczenia lub zwalnia na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój 17

Uwaga:
Za osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia) wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

  • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

  • Wniosek - Plik PDF (PDF) 280.81kB
  • Wniosek - Plik DOC (DOC) 33.5kB
  • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...