Menu

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy numer rachunku bankowego za odpady komunalne:

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Uchwały Rady Gminy dotyczące Systemu Gospodarki Odpadami

 • Uchwała Nr XXII.199.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (PDF) 190.74kB
  • autor: Anna Stosio-Sielska
 • Uchwała Nr XXII.200.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF) 3642.08kB
  • autor: Anna Stosio-Sielska
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF) 146.19kB
  • autor: Anna Stosio-Sielska
 • Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF) 183.53kB
  • autor: Anna Stosio-Sielska
 • Uchwała Nr XVI.152.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • Uchwała Nr XVI.153.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
 • Uchwała Nr XXI.191.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2021-12-02

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...