Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów

Opis usługi:
uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie - dostępne w wersji PDF w załącznikach
  2. Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzew na nieruchomości.

Sprawę prowadzi
Referat inwestycyjny

Kontakt
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój 10
tel. +48 25 756 25 40
e-mail: ochronaprzyrody@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy
Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

  1. nazwy gatunku drzewa;
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 4 kwietnia 2004 r.

Załączniki:

  • Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów - Plik w wersji PDF (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...