Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Gdy meldujemy się czasowo w jakimś miejscu deklarujemy jak długo będziemy tam mieszkać. Jeśli wyprowadzamy się przed tym terminem należy to zgłosić w urzędzie.

Co przygotować:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - możesz go pobrać i wypełnić w domu lub otrzymać w urzędzie gminy.

Kiedy wymeldować się z pobytu czasowego:

Należy to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzamy się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy.Istnieje możliwość wymeldowania się podczas zameldowania w nowym miejscu. Urzędnik melduje w nowym miejscu i automatycznie wymeldowuje z poprzedniego miejsca pobytu.

Czy musisz to zrobić osobiście:

Można wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu czasowego:

  • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu czasowego, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, p. 17
  • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Opłata:

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać:

Urzędnik wymelduje od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

  • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (DOCX)
  • Pełnomocnictwo - Plik PDF (PDF) 97.06kB
  • Pełnomocnictwo - Plik DOC (DOC) 25kB
  • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...