Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku” gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt oraz chipowania z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

O udzielenie dofinansowania ubiegać mogą się osoby fizyczne z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, będące właścicielem/opiekunem psa lub kota, stale zamieszkujące na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie. Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch zwierząt.

Dofinansowanie dotyczy zwierząt powyżej 6-go miesiąca życia oraz kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego.

Zwierzęta poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipu o ile zwierzę nie zostało wcześniej już oznakowane mikroczipem identyfikacyjnym. Właściciele lub opiekunowie są zobowiązani do zarejestrowania mikroczipu w bazie SAFE ANIMALS.

Ilość zabiegów jest ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Akcja trwa do 30.09.2023 r. lub do wyczerpania limitu środków. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Zadanie pn. Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2023 współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, p. 10, tel. 25 756 25 40.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...