Menu

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy numer rachunku bankowego za odpady komunalne:

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Uwaga! zmiany godzin funkcjonowania PSZOK w Mińsku Mazowieckim od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim będzie czynny:

 • wtorek w godzinach 12:00 - 19:00;
 • środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00 - 16:00;
 • sobota w godzinach 8:00 - 16:00;

z wyłączeniem świąt. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 7 marca 2019 r.

Właściciele nieruchomości, zamieszkujący na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w ramach opłaty za odpady komunalne, wynikające ze złożonych deklaracji, mogą nieodpłatnie oddawać niżej wymienione rodzaje odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzonego przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Adres: Godziny otwarcia PSZOK:

ul. Przemysłowa 17,
05-300 Mińsk Mazowiecki

poniedziałek od 10:00 do 17:00
wtorek od 12:00 do 19:00
czwartek od 10:00 do 17:00
piątek od 12:00 do 19:00
soboty w okresach:
od 1 kwietnia do 31 października od 10:00 do 19:00
od 1 listopada do 31 marca od 10:00 do 17:00
z wyłączeniem świąt.

 

Odpady przyjmowane są:
> po okazaniu dowodu osobistego lub prawa jazdy bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
> oraz potwierdzeniu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania.

PSZOK przyjmuje odpowiednio posegregowane odpady, takie jak:
Odpady muszą pochodzić z gospodarstwa domowego

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
 • Szkło, w tym opakowania ze szkła
 • Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowanie tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte akumulatory, ogniwa, baterie
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Zużyte opony (pojazdów osobowych, motocykli, rowerów)
 • Odpady zielone ogrodowe: owoce opadłe z drzew i krzewów, części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, pocięte gałęzie drzew i krzewów do długości 1 metr; z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), biodegradowalnych odpadów kuchennych, pozostałości po spaleniu.
 • Odpady budowlane z remontów stanowiące odpady komunalne- powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika).

nie są przyjmowane:

 • materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy, rozbudowy budynku. W przypadku posiadania takich odpadów należy zwrócić się do uprawnionej firmy wywozowej celem zgłoszenia indywidualnego płatnego odbioru.
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym z rolniczej).

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa google dojazdu do PSZOK

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...