Menu

Nawigacja

Treść Strony

Punkt rozwoju „Port”

ul. Mała 6,
05-300 Mińsk Mazowiecki


Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 – 20.00

Szczegółowe informacje:
Punkt realizuje zadania, poprzez które umożliwia młodzieży w wieku od 14 do 19 lat poznanie samych siebie, swoich potencjałów i trudności, a także sposobów funkcjonowania w społeczeństwie. Są to zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne, sportowe, rozwijające zainteresowania i zdolności oraz pomoc w nauce. Ponadto Punkt zapewnia dożywianie.
Punkt zaprasza na rozmowy indywidualne, a także zajęcia grupowe młodzieży z opiekunami w celu edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami i stresem.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...