Menu

Nawigacja

Treść Strony

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi ogłaszamy konkurs na ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki"

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki".

Celem konkursu jest upowszechnienie postaw i działań proekologicznych wśród społeczności gminnej oraz budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za Ziemię, poczynając od dbałości o swoje najbliższe otoczenie, jednocześnie zwiększając walory estetyczne i wizerunkowe poszczególnych miejscowości, co w konsekwencji uatrakcyjnia wizerunek całej gminy.

Lista laureatów wraz ze zdjęciami zgłoszonych w konkursie posesji (ogrodów i przedogródków) będą podlegać publikacji na stronie internetowej gminy, w prasie lokalnej i na koncie Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, w danym roku kalendarzowym,  jest złożenie karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 22.04.2021 r. ,oraz dostarczenie jej do Organizatora w terminie do dnia 15 września danego roku:

 • osobiście do siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki,
  Józefa Chełmońskiego 14 lub
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres gmina@minskmazowiecki.pl
  - wpisując w tytule wiadomości nazwę konkursu.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie internetowej urzędu gminy pod adresem: www.minskmazowiecki.pl.

Autorzy najlepszych aranżacji, w dwóch kategoriach – najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki, otrzymają bony podarunkowe, zgodnie z wartością wskazaną w regulaminie konkursu, pkt 9 i 10 zapisu Regulaminu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 września br..

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Zabłocka, tel: +48 25 756 25 13, e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl. Prosimy o wskazanie nazwy konkursu w tytuł wiadomości e-mail.

 • Regulamin konkursu (PDF)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie - plik edytowalny (DOCX)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie (PDF)
 • Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...