Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Prosimy o przekazywanie swoich opinii o obowiązującym obecnie „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” (na formularzu do tego przeznaczonym) drogą elektroniczną

  • na adres email: m.krukowska@minskmazowiecki.pl  lub
  • poprzez dostarczenie wypełnionego formularza do siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim.

Konsultacje trwają do dnia 30 września 2021 r.

Wszystkie informacje w sprawie przeprowadzanych konsultacji, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Konsultacje społeczne w 2021 r.

Sprawdź:https://www.bip.minskmazowiecki.pl - zostaniesz przekierowany na stronę prowadzonych konsultacji

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...