Menu

Nawigacja

Treść Strony

Remont strategicznego odcinka drogi prowadzącej do obiektów wojskowych 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kolonii Janów

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Remont strategicznego odcinka drogi prowadzącej do obiektów wojskowych 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kolonii Janów. Dofinansowanie:  109336,21 zł, Całkowita Wartość: 182 227,02 zł

Opis zadania

Remont jezdni na długości odcinka 481,30 mb, poprzez wykonanie warstw nawierzchni, wykonanie remontu poboczy, regulację wysokościową zjazdów, remont rowów przydrożnych, prace wykonywane w sposób ręczny oraz zmechanizowany. Prace obejmują wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni oraz poboczy, odmulenie rowów, regulację wysokościową zjazdów, szerokość poszczególnych elementów pasa drogowego pozostaje bez zmian, odwodnienie - spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni odprowadzone zgodnie z obecnym ukształtowaniem jezdni do istniejących urządzeń odwadniających w postaci rowów otwartych, które zostaną udrożnione i odmulone. Planowany remont nie koliduje z istniejącą infrastrukturą.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...