Nawigacja

Treść Strony

Montaż wodomierza ogrodowego

Informujemy, że istnieje możliwości odczytów radiowych z podliczników - wodomierzy ogrodowych, ściekomierzy.

Osoby zainteresowane montażem, muszą pamiętać o odpowiednim doborze urządzenia. (przykład kompatybilnego urządzenia poniżej)

Zgłoszenia nowego wodomierza można dokonać poprzez stronę internetową: www.ebok.gzgk.pl:444/Home/Zgloszenie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@gzgk.pl.

Po zamontowaniu odpowiedniego urządzenia zostanie wykonany odbiór i przekazanie urządzenia do eksploatacji. W tym celu zostaje spisany protokół. W momencie pozytywnego odbioru urządzenia odbiorca usług będzie miał możliwość rozliczania ilości pobranej wody bez naliczania dodatkowych opłat za odbiór ścieków – bezpośrednio z podlicznika.

Wszelkie koszty związane z zakupem i montażem urządzenia leżą po stronie odbiorcy usług. Przykładem kompatybilnego urządzenia z systemem e-usług „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców” jest wodomierz Apator model JS Smart+ o średnicy DN15 lub DN20 ze zintegrowaną nakładką radiową AT-16-2.

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...