Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Gdy meldujemy się czasowo w jakimś miejscu deklarujemy jak długo będziemy tam mieszkać. Jeśli wyprowadzamy się przed tym terminem należy to zgłosić w urzędzie.

Co przygotować:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - możesz go pobrać i wypełnić w domu lub otrzymać w urzędzie gminy.

Kiedy wymeldować się z pobytu czasowego:

Należy to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzamy się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy.Istnieje możliwość wymeldowania się podczas zameldowania w nowym miejscu. Urzędnik melduje w nowym miejscu i automatycznie wymeldowuje z poprzedniego miejsca pobytu.

Czy musisz to zrobić osobiście:

Można wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu czasowego:

 • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu czasowego, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, p. 17
 • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Opłata:

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać:

Urzędnik wymelduje od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (DOCX)
 • Pełnomocnictwo - Plik PDF (PDF) 97.06kB
 • Pełnomocnictwo - Plik DOC (DOC) 25kB
 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...