Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w VIII kadencji 2018 – 2023

 1. Roguska Elżbieta – Przewodnicząca Komisji
 2. Jaworski Andrzej Stanisław– Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodziński Zbigniew Janusz
 4. Gałązka Maciej
 5. Głuchowska Edyta Monika
 6. Komuda Sławomir
 7. Krupski Jarosław Krzysztof
 8. Kwiatkowski Marek
 9. Lipiński Paweł
 10. Rokita Tomasz Adam
 11. Wojda Przemysław Paweł

Zadania Komisji Budżetu i Inwestycji, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r.  Nr II.3.18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz zadań i trybu działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. zajmuje się sprawami:
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym biblioteki gminnej i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi w regionalnymi innych państwa,
 • polityki prorodzinnej,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • ochrony zdrowia,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...