Menu

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w VIII kadencji 2018 – 2023

  1. Głuchowska Edyta Monika – Przewodnicząca Komisji
  2. Samborski Jakub – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Jaworski Andrzej Stanisław
  4. Kucińska Marzanna
  5. Siwek Mirosław Kazimierz
  6. Szcześniak Ewa

Zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2019 r. Nr XII.107.19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię (ewentualnie projekt uchwały).

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...