Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w VIII kadencji 2018 – 2023

 1. Lipiński Paweł – Przewodniczący Komisji
 2. Szcześniak Ewa – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Chodziński Zbigniew Janusz
 4. Gałązka Maciej
 5. Głuchowska Edyta Monika
 6. Komuda Sławomir
 7. Krupski Jarosław Krzysztof
 8. Kucińska Marzanna
 9. Rokita Tomasz Adam
 10. Roguska Elżbieta
 11. Samborski Jakub
 12. Siwek Mirosław Kazimierz

Zadania Komisji Rewizyjnej, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2019 r. Nr XII.107.19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki

Komisja Rewizyjna:

 • kontroluje działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek pomocniczych oraz przedstawia wyniki kontroli Radzie,
 • opiniuje wykonania budżetu,
 • występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • zajmuje się zaopiniowaniem wniosku radnych w ilości co najmniej ¼ ustawowego składu Rady o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium, 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych komisji powoływanych przez Radę
 • Podstawową formą działania Komisji są kontrole, przedmiotem kontroli w szczególności jest: 
 1. gospodarka finansowa,
 2. realizacja zadań gospodarczych,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. realizacja uchwał Rady,
 5. realizacja bieżących zadań Gminy,
 6. prawidłowość przeprowadzania przetargów i konkursów organizowanych przez Wójta.
 • Działanie kontrolne Komisji ma w szczególności na celu:
 1. badanie i ocenę procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności i marnotrawstwa
 3. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,
 4. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...