Menu

Nawigacja

Treść Strony

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, opadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Dnia 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
W PGO WM 2024 określone zostały najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym: podział województwa na regiony gospodarki odpadami, wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, a także wskazanie potrzeb inwestycyjnych województwa.
Gmina Mińsk Mazowiecki należy do wschodniego regionu gospodarki odpadami. W regionie wschodnim wyznaczone zostały następujące miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki:

do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

  • Instalacja MBP w m. Wola Suchożebrska ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  • Instalacja MBP w m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.
  • Instalacja MBP Ostrołęka, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka, podmiotem zarządzającym jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

  • Kompostownia w m. m. Wola Suchożebrska ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  • Kompostownia w Ostrołęce, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka, podmiotem zarządzającym jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  • Kompostownia m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

  • składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  • składowisko odpadów w m.  Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.
  • autor: Kamila Andrasik, data: 2019-02-01

« poprzednia strona

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...