Menu

Nawigacja

Treść Strony

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • Wniosek – wg wzoru
 • Aktualny wyciąg z księgi wieczystej
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej –
 • min. 2 egzemplarze.
 • Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania)

Odbiorca usługi
Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta gminy Mińsk Mazowiecki..
 • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta gminy Mińsk Mazowiecki..

Opłata
Nie podlega opłacie

Informacje dodatkowe

 • Postępowanie przebiega w 2 etapach:
  a.wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
  b.wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
 • Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Klasyfikacje usługi

 • Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 • Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 • Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

Kategorie życiowe

 • Budowa
 • Nieruchomość
 • Infrastruktura
 • Inwestycja

Załączniki:

 • Wniosek o podział_postanowienie - Plik PDF (PDF) 403.27kB
 • Wniosek o podział_postanowienie - Plik DOCX (DOCX) 15.31kB
 • Wniosek o wydanie decyzji - Plik PDF (PDF) 401.26kB
 • Wniosek o wydanie decyzji - Plik DOC (DOC) 33.5kB

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...