Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wernisaż wystawy pt.: „Szable imiennie z kolekcji Pawła Komorowskiego”

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich miłośników polskiej wojskowości ale również historii, na wernisaż wystawy pn.: "Szable imiennie z kolekcji Pawła Komorowskiego”, zorganizowanej z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 9 lipca 2020 r. o godzinie 18:00. Będzie moża zobaczyć najznamienitrze egzemplarze szabel imiennych, należących do wybitnych osobistości polskiej wojskowości, takich jak np: gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Józef Haller czy gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. 24 eksponaty nie tylko prezentują wzornictwo broni, ale również opowiadają o ich właścicielach co w wyjątkowy sposób personifikuje ideę wystawy.

Szable pochodzą z kolekcji Pawła Komorowskiego - wyjątkowej w skali całego kraju postaci zakorzenionej w szerzeniu pamięci i wiedzy historycznej dotyczącej białego oręża.

Miejsce wystawy:
 Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wystawa będzie czynna:
od 9 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Informacje z grafiki zostały podane powyżej

30 rocznica ustanowienia Żandarmerii Wojskowej

W związku z jubileuszem Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki spotkał się wczoraj z  Komendantem Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej płk Tomaszem Szoplikiem i Komendantem Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej płk Sławomirem Niemirką. Komendanci złożyli na ręce Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego podziękowania za owocną współpracę, wręczając pamiątkowy album i przypinkę z okazji 30 jubileuszu.

Raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym.
Życzymy sukcesów w pełnionej służbie, optymizmu oraz satysfakcji płynącej z wykonywanych zadań,
jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie oraz bardzo dobrą długoletnią współpracę. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
wraz z pracownikami

 

 • Spotkanie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z Dowódcami
 • Podziękowania dla Wójta Gminy
 • Album pamiątkowy z okazji 30 jubileuszu ustanowienia...

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem Państwa w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o wydłużeniu realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy - Gminy Mińsk Mazowiecki.

Gmina Mińsk Mazowiecki dopełniła wszelkich formalności związanych z przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, przesyłając je w wyznaczonym terminie tj. dnia 23.03.2020 r..

Natomiast instytucja udzielająca dofinansowania tj. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wstrzymała proces formalizacji projektu, informując Wnioskodawcę pismem z dnia 25.06.2020 r.: „zawarcie umowy uzależnione jest od dostępności limitu Budżetu Państwa, który raz w miesiącu ogłaszany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dotyczy to wszystkich projektów, których montaż finansowy zawiera udział środków z Budżetu Państwa. Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych jest w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i dąży do systemowego rozwiązania tej sytuacji w celu pilnego zawarcia umów z projektami, w których część dofinansowania pochodzi z Budżetu Państwa”. Wyjaśniam, że pozyskane dofinansowanie składa się w przeważającej części ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w mniejszej części ze środków z Budżetu Państwa. Brak środków z Budżetu Państwa skutkuje wstrzymaniem całej dotacji.

Mając na uwadze powyższe Gmina Mińsk Mazowiecki czeka na podpisanie umowy, termin ten nie jest znany i nie jest zależny od Gminy. Po zawarciu umowy zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy, którego przewidywany termin wyniesie około 3 miesięcy. Ze względu na ww. komplikacje, prawdopodobny okres wymiany urządzeń grzewczych nastąpi w II-III kwartale 2021 roku.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach realizacji projektu. 

Sprawę prowadzi: Magdalena Kruk
Kontakt: tel. +48 25 756 25 21

Oferta WKU w Mińsku Mazowieckim dla każdego obywatela, pracownika i przedsiębiorcy !

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM OFERUJE

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/ wstąpieniem w struktury jednostek /instytucji/ wojskowych /za stałe lub czasowo/ proszę o zapoznanie się z Naszą ofertą.

W chwili obecnej każdy obywatel/ka/ może ubiegać się o przyjęcie do:

 1. Zawodowej służby wojskowej.
 2. Służby kandydackiej /szkolnictwo wojskowe/.
 3. Służby w wojskach obrony terytorialnej.
 4. Służby przygotowawczej.
 5. Na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy /od 1-3 miesięcy/.

Przedsiębiorco – pracowniku, w obecnej sytuacji rynkowej zyskaj ! na długotrwałych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy (PUNKT 5!)
Możesz wykorzystać przestój w pracy nie tracąc płynności majątkowej i jednocześnie przysłużyć się Ojczyźnie przygotowując się do ewentualnych działań obronnych Państwa !

Oferta dotyczy osób /mężczyzn i kobiet/ którzy:

 1. Posiadają polskie
 2. Wiek min. 18 l. max 55 l. w korpusie szeregowych i 63 l. w korpusie podoficerskim i oficerskim.
 3. Dobry stan zdrowia /kat. A/.
 4. Wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne /podstawowe/ a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

WARUNKI REKRUTACJI ORAZ INNE INFORMACJE /oprócz wymienionych w pkt. 2/:

ZAWODOWA SŁUŻBA

 1. posiadanie tytułu żołnierza rezerwy /odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej/;
 2. posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Nabór we wszystkich korpusach osobowych /szeregowych, podoficerów i oficerów/ i specjalnościach wojskowych prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.
 6. Uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110,00 zł, kpr. – 4660,00 zł, ppor. 5790,00 zł.

SŁUŻBA KANDYDACKA /SZKOLNICTWO WOJSKOWE/.

UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

 1. nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie.
 2. posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia /zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. – bezpłatne/. Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200,00 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.
 6. Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

TERYTORIALNA SŁUŻBA 

 1. Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się.
 2. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej WOT. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.
 3. Żeby zostać „terytorialsem” należy wniosek złożyć w macierzystym WKU a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT /16 – dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8 – dniowe dla żołnierzy rezerwy/. Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.
 4. Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.
 5. Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku Mazowieckim lub na stronach internetowych WKU i WOT.

SŁUŻBA

 1. jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy” a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej w tym zawodowej i ochotniczej w rezerwie.
 2. szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia /jednostce wojskowej/ trwa ok 3,5 miesiąca /dotyczy korpusu szeregowych/.
 3. najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej.
 4. więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.
 5. uposażenie: 1233,00 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600,00 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.
 6. uwaga absolwenci klas wojskowych /certyfikowanych/, dla Was szkolenie rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa tylko ok. miesiąc.

DŁUGOTRWAŁE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY
/w trybie ochotniczym/.

 1. Czas trwania ćwiczeń: od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
 2. Szkolenie jest realizowane w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca a kolejne w następnych miesiącach do końca br.
 3. Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy 4110,00 zł.

Wybierając jedną w ww. przedstawionych ofert należy pamiętać, że bierzesz aktywny udział w systemie obronności RP ale również, że jest to okazja do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności a w dalszej perspektywie może wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia zarabiasz co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, odwiedzając naszą stronę internetową /www.wkuminskmaz.wp.mil.pl/ lub dzwoniąc do Nas na nr telefonów podane na stronie. Od pewnego czasu również jesteśmy na facebooku.

* Informacja zamieszczona na prośbę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim ppłk Krzysztof GEMZA

Wołyń 1943 - Pamiętamy