Menu

Nawigacja

Treść Strony

Gmina Mińsk Mazowiecki wykonuje skok cyfrowy w zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców w obszarze usług wodociągowych i kanalizacyjnych

W dniu 23.04.2021 Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawarł umowę z wykonawcą firmą NetProces Sp. z o. o.  na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia o wartości 2 152 003,51 zł.

W ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki wdroży szereg e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Mieszkańcy otrzymają możliwość realizacji wielu spraw zdalnie między innymi w zakresie e-faktur, e-płatności, zdalnych odczytów, historii płatności czy też e-rejestracji zgłoszeń.

Czas wykonania zadania dla Wykonawcy to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja projektu będzie stanowiła skok cyfrowy w zakresie obsługi administracyjnej obsługi mieszkańców w obszarze usług wodociągowych i kanalizacyjnych, co w kontekście zagrożeń epidemicznych jest wyjątkowo istotne.

Projekt „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców” jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 - E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...