Menu

Nawigacja

Treść Strony

Obwieszczenie Starosty Mińskiego w sprawie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Mińsk Mazowiecki, dnia 16 lipca 2021 r.


Nr AB.6740.15.175.2021

Obwieszczenie


Starosta Miński, działając na podstawie art. 49, w związku z art. 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż decyzją z dnia 16 lipca 2021 r. umorzył postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Jakuba Krawczyka, z dnia 27 kwietnia 2021r. (wpływ do tut. Urzędu: 28 kwietnia 2021r.), występującego w imieniu Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych - ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 335, 230, 397/1, 397/16 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/3), 397/18 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/7), 397/20 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/8), 542/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 542), 530/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/2), 530/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/3), 530/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/4), 530/19 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/5), 530/17 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/8), 530/15 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/7), 337/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 337), 339/7 (projektowany podział działki o nr ewid. 339/4), 339/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 339/3), 341/1 i 341/3 (projektowan podział działki o nr ewid. 341), 342/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 342/2), 347/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 347), 348/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 348/1), 349/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 349), 351/6 (projektowany podział działki o nr ewid. 351/3), 351/4 (projektowany podział działki o nr ewid. 351/2), 352/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 352/2), 355/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 355/2), 355/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 355/1), 356/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 356/1), 358/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 358), 359/4 (projektowany podział działki o nr ewid. 359/1), 364/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 364), 365/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 365), 366/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 366/1), 366/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 366/2), 367/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 367), 368/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/10), 368/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/9), 368/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/2), 369/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 369), 370/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 370), 371/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 371), 372/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 372), 373/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 373), 274/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 274), 275/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 275), 315/18 (projektowany podział działki o nr ewid. 315/2), 316/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 316/1), 317/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/2), 317/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/3), 317/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/5), 317/15 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/8), 318/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/1), 318/7 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/3), 318/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/4), 319/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 319), 548/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 548), 549/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 549), 324/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 324), 325/31 (projektowany podział działki o nr ewid. 325/1), 327/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 327), 328/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 328), 333/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 333), 334/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 334), położonych w obrębie Podrudzie oraz działkach o nr ewid.: 898,331, 874/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 874), 358/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 358), 361/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 361), 365/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 365), 369/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 369), 393/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 393), 398/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 398), 340/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 340/1), 341/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 341), 342/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 342) i 433, położonych w obrębie Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki.

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek: godz.8.00-16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 -16.00, piątek godz. 8.00-15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. +48 25 756 40 43 lub +48 25 756 40 46.

  • Obwieszczenie Starosty Mińskiego (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...