Menu

Nawigacja

Treść Strony

Informujemy, że do 31 grudnia 2021 r. Dzielnicowy Rejonu VIII będzie sprawdzała oznaczenie posesji numerami porządkowymi

Informujemy, że od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowiecki będzie prowadziła działania, mające na celu oznaczenie posesji numerem porządkowym.

Miejscowości: Grabina, Marianka, Zakole Wiktorowo, MaliszewZamienie, Józefów i Grębiszew.

Powyższe działanie priorytetowe, zostaną zrealizowane w rejonie służbowym nr 8 Rewiru Dzielnicowych KPP Mińska Mazowieckiego. Obszar objęty planem priorytetowym został wyznaczony w związku z przeprowadzonymi konsultacjami, zgodnie z przekazanymi wnioskami od służb ratunkowych oraz analizami dotyczącymi naruszenia norm prawnych związanych z prawidłowym oznaczeniem nieruchomości numerem porządkowym wynikającym z art. 64kw, oraz art. 47b ustawy za dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Więcej informacji o realizowanym działaniu znajduje się na stronie KPP w Mińsku Mazowieckim w zakładce "Dzielnicowy Rejonu VIII"

 

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...