Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wyłożenie do publicznego wzglądu projektu MPZP obejmującego części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne”

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Zamienie pn. ,,Zamienie inwestycyjne", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie planu nastąpi w dniach od 16 września 2021 r. do 15 października 2021 r. w:

 Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowiązek zachowania standardów sanitarnych, bezpośredni kontakt i obsługa obywateli - w związku z wyłożeniem projektu MPZP, odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym terminu spotkania: +48 25 756 25 11.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godzinie 16.00 w sali nr 110 w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, z zachowaniem rygorów sanitarnych. W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, liczba osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach zostanie zminimalizowana. Osoby, które będą chciały brać udział w dyskusji - będą wpuszczane do sali pojedyńczo.

Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r.:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej na adres: gmina@minskmazowiecki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy: /6i99j9rde7/skrytkaESP (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Prosimy wniosić ewentualne uwagi do projektu MPZP na odpowiednich formularzach. Wzór formularzu jest dostępny poniżej (Załącznik) lub w siedzibie urzędu (pokój nr 11).

Informacje w sprawie konkretnych działek, dotyczące ustaleń w/w projektu MPZP, udzielane są indywidualnie w siedzibie urzędu gminy (pokój nr 11 - parter) lub telefonicznie pod numerem +48 25 756 25 11.

Załącznik:

  • Wzór formularzu uwag do projektu MPZP (DOC)
  • Wzór formularzu uwag do prognozy oddziaływania na środowisko (DOC)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...