Menu

Nawigacja

Treść Strony

4 października 2021 r. OSP w Zamieniu otrzymało szereg dofinansowań, pozwalających na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i sprzętu.

W dniu 4 października 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu otrzymała dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania oraz innych zakupów tj. ubrania specjalne, narzędzia ratownicze czy motopompa pływająca.

Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego całościowy koszt wynosi 1 038 999,45 zł, zostało udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400 000,00 zł

Pozostały koszt samochodu został sfinansowany z:

  • 350 000,00 zł ze środków własnych Gminy Mińsk Mazowiecki;
  • 100 000,00 zł z dotacji otrzymanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki od Województwa Mazowieckiego;
  • 130 000,00 zł ze środków przekazanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z zakładów ubezpieczeń;
  • 58 999,45 zł ze środków zgromadzonych przez druhów OSP w Zamieniu.

Jednak to nie koniec dofinansowania jakie tego dnia strażacy z Zamienia otrzymali ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OSP Zamienie wzbogaci się o nowy sprzęt i umundurowanie za kwotę 21 765,00 zł. Z czego WOŚiGW oraz NFOŚiGW przekazały 18 500,25 zł. Gmina Mińsk Mazowiecki przekaże na ten cel, brakującą kwotę w wysokości 3 264,75 zł.

Ponadto MDP przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu doposażona zostanie w umundurowanie i sprzęt strażacki za kwotę 12 850,00 zł. WFOŚiGW przekaże na ten cel 10 922,50 zł, a pozostałe koszty w wysokości 1 927,50 zł, druhowie otrzymają ze środków Gminy Mińsk Mazowiecki.

Za te środki zakupione zostaną między innymi ubrania specjalne, buty, rękawice, hełmy oraz armatura pożarnicza, motopompa pływająca i narzędzia ratownicze.

Gratulujemy strażakom OSP w Zamienie pozyskania tak dużych funduszy na zakup samochodu i sprzętu, który będzie służył naszej gminie przez długie lata.

Informacja o dofinansowaniu z tekstu- tablica informacyjna nr 1

 

Informacja o dofinansowaniu z tekstu- tablica informacyjna nr 2

 

Informacja o dofinansowaniu z tekstu- tablica informacyjna nr 3

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...