Menu

Nawigacja

Treść Strony

Gmina Mińsk Mazowiecki bierze udział w Konkursie Grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Logotypy Funduszy Europejskich, flaga RP i Unii Europejskiej

W ramach konkursu Gmina Mińsk Mazowiecki ubiega się o środki na zakup nowego sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Warunkiem obligatoryjnym jest pokrewieństwo w linii prostej ucznia (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) z osobą pracującą niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkującą na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Jeżeli jesteś:

  • rodzicem/opiekunem prawnym ucznia szkoły podstawowej, średniej
  • uczniem szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  • mieszkasz na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki,
  • członek twojej rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

zgłoś się, wypełnij oświadczenie, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, w urnie umieszczonej w holu wewnątrz budynku, do dnia 27.10.2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Osoba do kontaktu: Magdalena Kruk, tel. +48 25 756 25 08, przetargi@minskmazowiecki.pl

Załączniki:

  • Załącznik Nr 1 - Oświadczenie dla rodzica, opiekuna prawnego (DOC)
  • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej (DOC)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...