Menu

Nawigacja

Treść Strony

  • judo

"MIKOŁAJKOWY TURNIEJ JUDO"

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U z 2020 poz. 1057 ze zm) podaje publicznej wiadomości, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Mikołajkowy Turniej Judo", postaniwa zlecić jego realizację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu JUDO KONTRA i na wykonanie ww. zadania udziela doatacji w kwocie 3000,00 zł.(słownie: trzy tysiące złotych)
Szczegółowe warunki zlecenia realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji określa umowa.

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...