Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Komunikat Wójta Gminy Nr 2 - Pomoc Ukrainie

Do naszej gminy dotarły pierwsze osoby uciekające z Ukrainy. W większości są to małe dzieci i kilka osób dorosłych. Obecnie wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone, tj. są zapewnione miejsca noclegowe, wyżywienie i środki pierwszej potrzeby, które pochodziły z weekendowych zbiórek OSP  na terenie gminy.  

Jeśli przebywający na naszym terenie uchodźcy będą potrzebowali pomocy w postaci środków higienicznych, ubrań, lekarstw, będziemy o tym informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

W najbliższym czasie może się pojawić więcej osób z Ukrainy, które będą poszukiwać pomocy na naszym terenie. Chcemy aby skoordynowane działania naszego samorządu umożliwiły sprawne niesienie pomocy. Wiemy, że nasi mieszkańcy od początku czynnie włączali się do wszelkich akcji pomocowych.

Dlatego też tworzymy bazę osób o wielkich sercach, które w ramach wolontariatu będą chciały pomóc ludziom uciekającym przed wojną.

Żeby zgłosić chęć niesienia pomocy wystarczy wypełnić formularz on-line:  https://bit.ly/3vBuHC3

Infolinia telefoniczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  +48 25 756 25 79 (numer jest aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) oraz adres e-mail:gops@gops.minskmazowiecki.pl służą do zgłaszania:

  • chęci udzielenia schronienia lub innej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną;
  • ilości osób, którym udzielono schronienia.

Możecie wspólnie z nami podać pomocną dłoń ! Jednocześnie informujemy, że codziennie do Warszawy przyjeżdża kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. Przewyższa to możliwości lokalowe Warszawy. Bardzo prosimy aby osoby, które mogą przyjąć jedną lub kilka osób z Ukrainy, zgłaszały się bezpośrednio do  Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy na adres: sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich dniach brali udział w zbiórkach oraz innych formach wsparcia dla Ukrainy. Jesteście wielcy !

Pomagamy Ukrainie, Mówimy „NIE”  wojnie i agresji na niepodległe państwo!

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...