Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Komunikat Wójta Gminy Nr 5 - w sprawie pomocy dla osób przybyłych z Ukrainy

W Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki działa Punkt Informacyjny dla osób przybyłych z Ukrainy (uchodźców) na teren naszej gminy oraz dla osób, które udzieliły schronienia na terenie naszej gminy.

 • Punkt Informacyjny jest zlokalizowany w holu głównym Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 • Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W punkcie można uzyskać informacje o:

 • pomocy finansowej dla osób przybyłych z Ukrainy – tzw. 300 zł na start;
 • pomocy finansowej dla osób, które udzieliły schronienia uchodźcom z Ukrainy;
 • świadczeniach rodzinnych (świadczenia przysługują osobom posiadającym numer PESEL);

Pomoc rzeczowa dla uchodźców

Wciąż można pobierać pomoc rzeczową dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną, tj. żywość długoterminową, żywność dla niemowląt i dzieci, środki higieniczne dla dzieci i dorosłych, środki czystości, nową bieliznę dla dzieci i dorosłych, nowe ubrania oraz ubrania używane (czyste i nieuszkodzone), buty, koce, śpiwory, pościel, poduszki, środki opatrunkowe – w miarę posiadanych zasobów.

Aby uzyskać pomoc rzeczową, należy się skontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim pod numerem infolinii: +48 25 756 25 79. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Nadal jest przyjmowana pomoc rzeczowa dla osób z Ukrainy. Aby przekazać pomoc rzeczową dla osób z Ukrainy, należy zadzwonić na infolinię: +48 25 756 25 79. Jeżeli chcesz pomóc osobom z Ukrainy w inny sposób, np. udzielając schronienia, prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego: https://bit.ly/3vBuHC3

Zgłoszenia pobytu osób z Ukrainy

Prosimy wszystkie osoby, które udzieliły schronienia uchodźcom na terenie naszej gminy, o wypełnienie zgłoszenia on-line: https://bit.ly/3i8T3LL

Dostęp do edukacji dla dzieci z Ukrainy

Osoby przybyłe z Ukrainy, które chcą umieścić dzieci w szkołach lub przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem 25 756 25 70 lub Dyrektorem Szkoły.

Wykaz Szkół Podstawowych i Przedszkola z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki: https://www.minskmazowiecki.pl/1082,edukacja

Nadawanie numeru PESEL osobom przybyłym z Ukrainy

W Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., mogą wnioskować o nadanie numeru PESEL. Osoby, które chcą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL muszą wcześniej umówić termin spotkania z pracownikiem urzędu, dzwoniąc na numer +48 25 756 25 17 lub +48 25 756 25 37.

Aby uzyskać numer PESEL, należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość np. paszport, dowód, akt urodzenia itp. oraz aktualne zdjęcie.

Obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i zostali zgłoszeni przez właściciela użyczonego lokalu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, otrzymają dokument, na podstawie którego będą mogli zrobić zdjęcia w wybranym zakładzie fotograficznym bez opłat.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...