Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2021 roku

Gmina:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: odebranych z terenu Gminy za 2021 rok w wyniósł 24,86%. Wymagany poziom został osiągnięty.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok wyniósł 97,27%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok wyniósł 5,70%.

Poziom składowania odpadów komunalnych w 2020 roku wyniósł: 11,46%
Poziom składowania odpadów komunalnych w 2021 roku wyniósł: 14,73%

Podmioty:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: odebranych z terenu Gminy w wyniósł odpowiednio:

 • Remondis Otwock Sp. z o.o.                                        8,64%
 • EKO-SAM Bis Sp. z o.o.                                             23,49%
 • Koma Marcin Pechcin                                                 25,11%
 • MPK Pure Home Sp. z o. o.                                         3,80%
 • PreZero Service Centrum Sp. z o.o.                           45,39%
 • PPHU Lekaro Jolanta Zagórska                                21,54%
 • Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek           24,84%
 • KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.     1,37%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł odpowiednio:

 • Remondis Otwock Sp. z o.o.                                        81,79%
 • PPHU Lekaro Jolanta Zagórska                                100,00%
 • Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek           98,86%
 • KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.        0%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wyniósł odpowiednio:

 • Remondis Otwock Sp. z o.o.                                        0,33%
 • EKO-SAM Bis Sp. z o.o.                                             2,50%
 • Koma Marcin Pechcin                                                 9,67%
 • MPK Pure Home Sp. z o. o.                                        0,42%
 • KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.        0%

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...