Nawigacja

Treść Strony

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków? Koniecznie przeczytaj.

Przypominamy, że w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni.

Umowa może być zawarta jedynie z przedsiębiorcą, który posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie takowej działalności. Właściciele nieruchomości mogą zostać wezwani przez organ kontrolujący do okazania dokumentów przedstawiających dokonywanie opłat za w/w usługę.

Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 ze zm.).

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców gminy, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni o niezwłoczne złożenie stosownego druku.

Formularz zgłoszenia można pobrać poniżej lub uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:

  • osobiście (do pokoju nr 10);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gospodarkaodpadami@minskmazowiecki.pl.
  • Formularz zgłoszenia (PDF)
  • Formularz zgłoszenia - wersja edytowalna (DOC)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...