Nawigacja

Treść Strony

Złóż wniosek do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Mińsk Mazowiecki może otrzymać 100% dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Program dotyczy usuwania folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wypełnionego wniosku (wzór w załączeniu) do dnia 28.02.2023 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. We wniosku proszę podać szacunkową masę wytwarzanych odpadów rolniczych w gospodarstwie w ciągu roku, co jest niezbędne do zinwentaryzowania ilości tych odpadów w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach /Dz. U. z 2022 poz. 2519./ od dnia 06. 09. 2019r. ww. odpady nie stanowią odpadów komunalnych, w związku z czym rolnicy pozbywają się tych odpadów we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilość zadeklarowanych odpadów, różnicę regulują rolnicy rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadów.

  • Wniosek (PDF)
  • Wniosek w wersji edytowalnej (DOCX)
  • Informacja dotycząca programu (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...