Nawigacja

Treść Strony

Konkurs fotograficzny "Jesień w Gminie Mińsk Mazowiecki"

To propozycja zabawy zarówno dla młodszych jak i starszych pasjonatów fotografii. Autorzy najlepszych zdjęć mogą liczyć na prezentację swoich prac w publikacjach Gminy Mińsk Mazowiecki oraz na nagrody – bony prezentowe.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, ale również wszystkie inne osoby, które tu pracują, bywają lub po prostu sympatyzują z naszą Gminą, do wzięcia udziału w  konkursie fotograficznym „Jesień w Gminie Mińsk Mazowiecki”. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja Gminy Mińsk Mazowiecki, ale także popularyzacja aktywnego wypoczynku, propagowanie twórczej postawy, jak również umacnianie tożsamości i poczucia więzi z naszą Gminą.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy znaleźć najbardziej urokliwe miejsce na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i utrwalić je za pomocą aparatu fotograficznego bądź telefonu komórkowego. Tematem konkursu jest „Jesień w Gminie Mińsk Mazowieckim, więc zdjęcia powinny korespondować z tą tematyką”. Pasjonatów fotografii, którzy chcieliby spróbować swoich sił, ograniczać więc będzie tylko wyobraźnia.

Prace (cyfrowy plik JPG max. 5 MB, min. 300 dpi) należy zgłosić drogą elektroniczną na adres – promocja@minskmazowiecki.pl wraz z załączonym – wypełnionym formularzem konkursowym. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest także zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w terminie od 16.10.2023 r. do 10.12.2023r. do godz. 23.59 (decyduje data i godzina wpływu).

Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. Jury, oceniając nadesłane fotografie, będzie brać pod uwagę przede wszystkim pomysł, kreatywność oraz zgodność z tematyką.

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, która odbędzie się 21 grudnia w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać pod nr telefonu – 25 756 25 58. Wszystkie szczegółowe zasady konkursu znajdują się też w załączonym poniżej Regulaminie