Nawigacja

Treść Strony

KOMUNIKAT nr 8 z dnia 9 listopada 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zamienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckirn, na podstawie analizy sprawozdania z badań, Nr OL- LBW.9051.1.1178/n.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zamieniu.
Przywrócenie przydatności wody do spożycia dotyczy miejscowości: Zamienie, Gliniak - bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina,Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew.
Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
dr n, med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog

  • KOMUNIKAT nr 8 z dnia 9 listopada 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zamienie (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...
baner toplayer
SUW Zamienie