Nawigacja

Treść Strony

Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie grafiki kartki wielkanocnej w formacie A4 i dostarczenie jej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do 29.02.2024 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Ul. J. Chełmońskiego 14
O5-300 Mińsk Mazowiecki
Zwycięski projekt stanie się oficjalną kartką wielkanocną Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku, która wraz z życzeniami świątecznymi zostanie powielona i rozesłana do wielu osób i instytucji. Konkurs trwa od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną za pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia – za drugie i trzecie miejsce. Zachęcamy zatem do udziału w konkursie i czekamy na Wasze prace!
Szczegóły dot. konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: promocja@minskmazowiecki.pl lub telefonicznie 25 756 25 58
  • Plakat - konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną (PNG)
  • Zarządzenie Nr 13.2024 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną, pn. ,,Świąteczna kartka" (PDF)
  • Regulamin konkursu (PDF)
  • Karta zgłoszeniowa (DOCX)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...