Nawigacja

Treść Strony

Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne i są właścicielami nieruchomości mogą występować o uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej. Gmina ubiega się o fundusze unijne na ten cel. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje deklaracje do wyczerpania wolnych miejsc.

A214ypelOygHAAAAAElFTkSuQmCC

Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne i są właścicielami nieruchomości mogą występować o uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej. Gmina ubiega się o fundusze unijne na ten cel. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje deklaracje do wyczerpania wolnych miejsc.

Gmina Mińsk Mazowiecki ubiega się o środki unijne na realizację projektu pod nazwą „Nie marnuje a magazynuje – inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” w  ramach Naboru – FEMA.02.03-ip.01-020/24, Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2. 3 Odnawialne źródła energii typ projektów: Magazyny energii i ciepła.

Mieszkańcy Gminy, którzy chcą wziąć udział w projekcie i uzyskać dofinansowanie sięgające do 50 % kosztów zakupu i montażu urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej, proszeni są składanie stosownych deklaracji.

Deklaracje należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki pok. 108 lub drogą elektroniczną wysyłając skan podpisanej deklaracji na adres e-mail: przetargi@minskmazowiecki.pl

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie uregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości i brak zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na wskazywanych nieruchomościach nie może być prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania przez Gminę środków unijnych.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...