Menu

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w VIII kadencji 2018 – 2023

 1. Roguska Elżbieta – Przewodnicząca Komisji
 2. Jaworski Andrzej Stanisław– Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodziński Zbigniew Janusz
 4. Gałązka Maciej
 5. Głuchowska Edyta Monika
 6. Komuda Sławomir
 7. Krupski Jarosław Krzysztof
 8. Kwiatkowski Marek
 9. Lipiński Paweł
 10. Rokita Tomasz Adam
 11. Wojda Przemysław Paweł

Zadania Komisji Budżetu i Inwestycji, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r.  Nr II.3.18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz zadań i trybu działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. zajmuje się sprawami:
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym biblioteki gminnej i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi w regionalnymi innych państwa,
 • polityki prorodzinnej,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • ochrony zdrowia,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...