Nawigacja

Treść Strony

Ogłoszenie o konkursie
 na opracowanie projektu logo lub logo wraz z hasłem promocyjnym 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu logo lub logo wraz z hasłem promocyjnym 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną obchodów 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, organizowanych w 2023 r. Zwycięska praca będzie umieszczana w drugiej połowie 2022 roku oraz przez cały rok 2023 na materiałach informacyjnych, promocyjnych i korespondencyjnych gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, sponsorów imprez i stowarzyszeń; które włączą się czynnie we współorganizację obchodów 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców i sympatyków gminy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz dostarczenie jej do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2022 r.:

 • bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki;
 • przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
 • przesyłką elektroniczną - w wiadomości e-mail na adres: promocja@minskmazowiecki.pl.

Prace należy dostarczyć do Organizatora w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki” lub elektronicznie w wiadomości e-mail, wpisując w temacie wiadomości: „Konkurs na LOGO 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki”. Projekt konkursowy powinien zawierać elementy nawiązujące do Jubileuszu 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, historii i specyfiki gminy oraz do obecnie obowiązującego logo Gminy Mińsk Mazowiecki. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas najbliższej sesji Rady Gminy, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 września 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Edyta Rek, tel:  +48 25 756 25 58,  e-mail: promocja@minskmazowiecki.pl

 • Regulamin konkursu (PDF)
 • 1. Zgłoszenie konkursowe (PDF)
 • 2. Opis projektu (PDF)
 • 3. Oświadczenie (PDF)
 • 4. Klauzula informacyjna (PDF)
 • 1. Zgłoszenie konkursowe - plik edytowalny (DOCX)
 • 2. Opis Projektu - plik edytowalny (DOCX)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...